Hvem er vi?

Vi utfører inspeksjon/kontroll av bruer, kaier og veier og påtar oss oppgaven med å fagvurdere konstruksjonens kvalitet og sikkerhet. Vi har kunnskap om hvordan denne infrastrukturen kan utbedres slik at verdien og tryggheten blir ivaretatt.

Utvalgte referanser

Hovedplan veg Orkland kommune
Beregning av aksellast / totalvekt bru Sauda
Prosjektering rehabilitering bruer Melhus
Bru og kai kontroll Sandnes kommune
Nordhordlandsbrua E39 Vestland

Hva sier kundene om oss

«Vi opplever Safe Control som eit seriøst føretak som set kunden i fokus. Dei har dyktige medarbeidarar, som er både hyggelege og hjelpsame.»

Ketil Mikkelsen
Ingeniør Alver kommune

«Jeg har kjent Ivar (Faksdal, Safe Control AS) i mange år og er veldig fornøyd med arbeidet han gjør»

Ivar Lillery
Leder for Samferdsel, Orkland kommune

Siste nyheter