Arbeid med hovedplan veg i idylliske omgivelser

Arbeid med hovedplan veg i idylliske omgivelser

Safe Control Road er godt i gang med hovedplanen for Meløy kommune. Veiene ble fotografert med vårt panoramakamera i midten av mai.  Vår nyansatte veiingeniør, Rune Kilen, er akkurat ferdig med tilstandsregistreringen av vegdekkene ved hjelp av disse veibildene. 

Man mister lett fokus på veiene når man opplever så fantastisk natur som det er i Nord-Norge, kommenterer Kilen. Nå gjenstår kvalitetssikring og analyse av dataene og lage hovedplansrapporten som skal leveres i august.

Arbeid med hovedplan veg i idylliske omgivelser