Beregning av aksellast / totalvekt bru Sauda

Firma har nylig utført etterberegning av maksimal aksellast/totalvekt og prosjektering av tiltak på en bru i Sauda. Denne ligger på en anleggsvei som er benyttet av Saudefaldene Energi. Kontaktperson for Saudefaldene Energi er senior prosjektleder Ola Hårajuvet.