Bru og kai kontroll Sandnes kommune

Safe Control AS skal i gang med hoved- og spesialinspeksjoner av bruer og kaier i Sandnes kommune etter at det nylig ble inngått avtale med kommunen. Sandnes kommune har ansvar for 112 bruer/kulverter og 26 kaier. Vi skal og utføre etterberegning av aksellast/totalvekt på bruer. Kontakt i kommunen er ingeniør Raul Rosa.