Hovedplan veg Orkland kommune

Daglig leder i Safe Control Road AS, Ivar Faksdal, er i sluttfasen med hovedplansarbeidet for Orkland kommune. Orkland har ca 300 km med kommunal vei der veidekkenes tilstand nå er kartlagt og hovedplansrapporten nesten ferdig.

«Jeg har kjent Ivar i mange år og er veldig fornøyd med arbeidet han gjør»

sier Ivar Lillery, leder for Samferdsel.