Nordhordlandsbrua E39 Vestland

Safe Control AS utfører kvalitetskontroll på rehabilitering Nordhordlandsbrua E 39. Brua er ei flytebru på 1243 meter og Norges nest lengste brukonstruksjon. Fjorden er inntil 500 meter dyp og i flg. Wikipedia er Nordhordlandsbrua verdens lengste flytebro uten sideforankring. Rehabiliteringen gjennomføres for å beskytte brua mot nedbrytning i det korrosive kyst-miljøet. Vår oppdragsgiver er Statenes vegvesen Region vest ved prosjektleder Ove Murberg.