Prosjektering rehabilitering bruer Melhus

Safe Control AS har hatt ansvar for prosjekteringen for totalrehabilitering/ny bru i Øvre Møllefoss.  Kontaktperson i Melhus kommune er prosjektleder Lars Arne Andreassen. Vi har og kontrakt for rehabilitering av Klefstad bru, som er et tilsvarende prosjekt. Dette arbeidet igangsettes i disse dager.