Sandnes kommune med kontrolloppdrag på bru og kai

Sandnes kommune med kontrolloppdrag på bru og kai

Safe Control har inngått kontrakt med Sandnes kommune gjeldene inspeksjon på 112 bruer/kulverter og 26 kaier i perioden 2021 til og med 2023, med opsjon på 1 + 1 år. I tillegg omfatter kontrakten eventuelle utvidede inspeksjoner / spesialinspeksjoner.