Etterberegning bæreevne bruer

Vi utfører etterberegning av maksimal aksellast/totalvekt på bruer, inkludert engangslaster/spesialtransporter. Beregninger utføres i tråd med Statens vegvesen håndbok V 412 – Bæreevneklassifisering av bruer, laster. Vi beregner maksimalt tillatt trafikklast for eksisterende bruer ut i fra tegninger, tidligere beregninger, dokumenterte og/eller kartlagte materialkapasiteter og tilstand. Vi har utstyr for kartlegging av dimensjoner og tetthet på armering der tegninger er manglende, samt utstyr for analyse av nivåer på klorider og/eller karbonatisering. 

Meld interesse