Kontroll overflatebehandling stål / sveis

Våre inspektører har variert erfaring og bakgrunn fra bransjen med blant annet kontroll og oppfølging av arbeid utført på vei og jernbane, kraftinstallasjoner, subsea/offshore, skip osv. Flere av våre inspektører har også bakgrunn som utførende entreprenør innen faget korrosjonsbeskyttelse, enkelte med erfaring tilbake til 1980-tallet. Enkelte har også vært sertifiserte NS 476 FROSIO Level 3 inspektører fra 1989 og tidlig på 1990 tallet. 

I dag som tidligere er vårt største satsingsområde konstruksjoner tilknyttet vei og jernbane, herunder i stor utstrekning brukonstruksjoner. Der vi bistår byggherre med kvalitetssikring i vedlikeholdsprosjekter/nybygg. 

I tillegg til kontroll av vedlikeholdsarbeid som utføres på forskjellige konstruksjoner utfører vi også kontroll av ferdig behandlede produkter som for eksempel rekkverk. Sluttbefaringer, reklamasjons og garantibefaringer. Vi har erfaring og kjennskap til de fleste typer overflatebehandlinger som benyttes i dag, som for eksempel termiske belegg, galvanisering, maling/duplex-systemer osv. 

Vi tilpasser inspeksjon og rapporterings rutiner etter kundens ønske. Vi kommer også gjerne inn tidlig i prosjektet og er en del av planleggingsfasen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Meld interesse