Prosjektering

Hvis du har konstruksjoner som  rehabiliteres eller nytt byggverk etableres, har Safe Control tilgang til erfarne sivilingeniører, ingeniører og teknikere som kan foreta dimensjonering, tegning og mengde-/prosessbeskrivelse. Denne prosjekteringen danner så grunnlaget for arbeidet som skal utføres, og kan enten brukes som arbeidsgrunnlag for kommunens/virksomhetens eget personell eller inngå som en del av et konkurransegrunnlag.

Meld interesse