Safe Control FDV

Etter gjennom drøyt 20 år med oppdrag for kommuner har det vært flere kommuner som har henvendt seg til oss om muligheten for å utvikle et FDV-system der kommunalteknisk FDV er i hovedfokus. Gjennom tett samarbeid med flere kommuner, har vi utviklet et FDV-system.

Filosofi og målgruppe.
Safe Control FDV er utviklet for at hele organisasjonen skal kunne ta det i bruk. Vi har lagt til grunn følgende påstander:

  • For at et system skal bli en suksess, må det være utstrakt bruk i organisasjonen.
  • For at et system skal få utstrakt bruk, må det være enkelt.
  • For at det skal være enkelt må det på noen områder være «bra nok».

Et system må være enkelt og greit å bruke for alle som er involvert. Brukergruppen vi har hensyntatt er personer mellom 16 og 75 år+, med (svært) varierende kunnskaper og ferdigheter innen data-systemer.

Sentrale begrep.
Følgende utgjør hovedkomponentene i systemet:

  • Objekter: «ting» som vi eier eller har ansvar for (eksempelvis: Biler, Maskiner, NVDB-objekter (eks. skilt, rekkverk, kantstein, gangfelt, taktile indikatorer, rekkverk, kum, stikkrenne mv.) Plener/trær, Lekeapparater, Parkeringsplasser, Brakker, Kaianlegg, Avfallscontainere osv. osv.
  • Saker: Oppgave/noe som skal gjøres. Dette kan være rutiner som skal utføres med jevne mellomrom, eller enkelthendelser, eksempelvis tetting av et hull i asfalt eller utskifting av deformert skiltplate. Saker kan knyttes til objekter, og objekter kan knyttes til saker. En sak har status som beskriver hvor den er i prosessen.
  • Ressurs: Ansatt, entreprenør, ekstern leverandør eller ekstern person som knyttes til en sak.

Brukergrensesnitt.
Safe Control FDV har to brukergrensesnitt:

  1. Tilpasset mobil og nettbrett. Her har vi det største søkelyset på enkelhet. Dette brukergrensesnittet vil få mest bruk. Det er her nye saker meldes inn fra «ute-arbeidende», og det er i hovedsak her «den utførende ressursen» dokumenterer, og gir tilbakemeldinger på saker. Brukeren har full tilgang til saker og objekter med tilhørende dokumentasjon (bilder, dokumenter, osv.)
  2. Tilpasset «Desktop». Dette brukergrensesnittet er for bruk i administrasjon. Man leder og fordeler oppgaver herfra, og man behandler objekter. Alle saker og objekter er geolokalisert, og det er utstrakt bruk av kart for å visualisere. Man kan «skreddersy» denne applikasjonen for hver bruker.

NVDB.
Om kunden har data i NVDB (Nasjonal VegDataBank), eller ønsker dette, kan vi aktivere NVDB-objekter i systemet. Data vil da hele tiden bli synkronisert mot NVDB. Om endringer gjøres på et objekt i NVDB, vil dette automatisk lastes ned til FDV-systemet. På samme måte vil endringer gjort i FDF-systemet lastes opp til NVDB. Vi har full synkronisering.

Objekt-bygger.
Vi har utviklet en egen «objekt-bygger» som setter kunden i stand til selv å legge inn/skape nye objekttyper. En objekttype kan for eksempel være «Tjenestebiler VA», «Villfylling», «Venterom», «Avfallsconteiner» mv. Man bestemmer selv hvilke egenskaper/hvilken informasjon som skal registreres på objektet. En «objekttype» kan knyttes til en «objektgruppe», for enklere å gruppere dataene. Videre kan man eksempelvis legge på en repeterende sak, og som varsler dette. Den generelle oppbyggingen av systemet setter brukeren i stand til å handtere alle ulike objekttyper med samme funksjonalitet. Og… ja, det er vel mest her man kommer nærmest det som menes med definisjonen «bra nok». Gevinsten med å ha et generelt system, er etter vårt syn og våre tilbakemeldinger ifm. utviklingen, en forutsetning for at man skal lykkes. Mange organisasjoner har gjennom flere år anskaffet store fagsystemer, tilpasset enkelt-funksjoner i den daglige forvaltningen drift og vedlikehold. Det kan for mange ansatte i organisasjonen oppleves uoversiktlig. Av enkelte har vi fått tilbakemeldinger på at det oppleves «Kaotisk».

Repeterende saker.
Egen modul for å sette opp repeterende saker. Lag en mal og definer datoer når saken skal utføres.

Sjekklister.
Definer egne sjekklister med «sjekklistebygger». Det kan være rutinemessig ettersyn og kontroll av objekter, eller en «Sikker-jobb-analyse» (SJA). Sjekklister signeres og arkiveres for ettertid. En signert sjekkliste kan ikke endres. (Man kan dog i ettertid legge inn en anmerkning på sjekklisten). Sjekklister gås enkelt gjennom i felt via mobil-grensesnittet.

Verdi på objekter.
Stort sett alle objekter representerer en verdi i organisasjonen. Man kan angi om en objekttype skal ha «økonomisporing» aktivert. Vi utgår fra en forventet levetid og nypris. Systemet gjør avskrivninger, og beregner hele tiden en oppdatert verdi. Alle objekter, som har «økonomisporing» aktivert, vil da utgjøre en kapital som vi kan lese ut og analysere.

Tilstandsregistrering og hovedplan veg.
Med utgangspunkt i verdi-sporing, har vi også lagt til tilstandsregistrering av objekter, og kan med dette har en «levende hovedplan veg» som oppdateres dag for dag.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Harald Kile (tel: 918 93 663) eller Magne Myre (tel: 970 99 350)

Se video