Panoramabilder 360°

Veinettet fotograferes med utstyr som monteres på bil. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, styrt av en nøyaktig GPS. 

Etter fotografering er avsluttet, bearbeides alle bildene i kraftige datamaskiner. Sluttproduktet blir koordinatfestede 360° panoramabilder som kan brukes via egen innlogging i SINUS.Infra. 

Veibildene kan også brukes til å registrere veiobjekt direkte inn i Nasjonal vegdatabank.

Meld interesse