Vi har målt bæreevne på veiene og flyplassen på Færøyene!

Vi har målt bæreevne på veiene og flyplassen på Færøyene!

Daglig leder av Safe Control Road AS, Ivar Faksdal har nettopp kommet hjem fra et knapt 2 ukers opphold på Færøyene der han har foretatt bæreevnemålinger på de offentlige veiene på øygruppen. Det ble målt 40 km lokalveger og 170 km hovedveger. Arbeidet ble bestilt fra Landsverk, Færøyenes svar på vårt Statens Vegvesen. 

Det ble i tillegg foretatt målinger på lufthavnen på Færøyene for beregning av såkalt PCN-verdi, som vil gi føringer for hvor tunge fly som kan lande der.  Arbeidet ble bestilt av Vága Floghavn. 

– Det har selvsagt vært lange dager med arbeid ute og litt kontorarbeid på kvelden for å bli ferdig, sier en sliten, men fornøyd veiingeniør.  

Nå står det igjen arbeid med gjennomgang av datamaterialet for å lage rapporter med resultater fra bæreevnemålingene. Vi takker Landsverk og Vágar Floghavn med oppdragene, avslutter Faksdal.

Vi har målt bæreevne på veiene og flyplassen på Færøyene!